Witamy na stronie
firmy Octafon

Naszą misją jest zwiększenie komfortu życia pacjentów z niedosłuchem.

Czym jest badanie słuchu / test słuchu?

Podstawowym celem audiometrycznego badania słuchu jest określenie progu słyszenia, czyli wyznaczenie najcichszych  słyszanych dźwięków  w zakresie częstotliwości mowy ludzkiej.

W badaniu audiometrycznym mowy badany jest stopień rozpoznawania mowy i rozumienia słów. Przed badaniem zbierany jest wywiad o stanie zdrowia i o ewentualnych trudnościach słuchowych.

Jeżeli wynik badania wskazuje na nieodwracalne zmiany w narządzie słuchu, wówczas protetyk słuchu znajduje odpowiednie rozwiązanie, które pozwoli na zminimalizowanie efektów niedosłuchu.


Czym jest niedosłuch?

Niedosłuch jest coraz bardziej powszechną chorobą, która bez rehabilitacji słuchu staje się dość szybko postępującą jednostką wpływającą na pogorszenie funkcjonowania człowieka w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Powoduje wycofanie się z życia społecznego, rozdrażnienie a nawet depresję.


Najczęstszymi przyczynami niedosłuchu są:

– starzenie się słuchu związane z fizjologicznym procesem degeneracji komórek słuchowych,
– uraz akustyczny, spowodowany hałasem , który prowadzi do nieodwracalnych zmian w uchu wewnętrznym,
– ototoksyczne uszkodzenia spowodowane ubocznym działaniem leków lub substancji chemicznych,
– infekcje ucha, zatkanie przewodu słuchowego.

Najczęstszymi objawami niedosłuchu są:

– kłopoty z rozumieniem mowy, wrażenie, że inni mówią niewyraźnie, 
– częste proszenie o powtórzenie przez rozmówcę zdania,  
– niesłyszenie cichych dźwięków,
– trudności w zlokalizowaniu dźwięku,
– zwiększanie  głośności telewizora, radia.  

Co zyskujemy dzięki urządzeniom wspomagającym słyszenie i rehabilitacji słuchu?

Wyraźniejsza
mowa

Mowa staje się bardziej wyraźna w różnych sytuacjach akustycznych np. w domu, przed TV, w pracy, przez telefon – łatwiej brać udział w rozmowie.

Spowolnienie rozwoju choroby

Spowolnienie dalszej deprywacji słuchu, dzięki regularnemu treningowi narządu słuchu, w przypadku niedosłuchu ucho nie odbiera wszystkich dźwięków, a w konsekwencji mózg „zapomina ich znaczenia”. Zadaniem aparatów słuchowych jest zapobieganie temu procesowi oraz przywrócenie możliwości słyszenia poprzez wzmacnianie dźwięków otoczenia, dzięki temu zachowujemy umiejętności słyszenia.


Ciesz się pełnią dźwięków

Zaczynamy słyszeć pełnię dźwięków!

Orientacja w terenie

Lepsza orientacja w terenie, dokładniejsza lokalizacja dźwięków i oceny jego odległości, np. gdy poruszamy się na ulicy i ktoś nas woła.


Szumy łagodnieją

Szumy uszne łagodnieją pośród wyraźnych dźwięków otoczenia.

Terapia szumów

Terapia szumów usznych poprzez generatory szumów.


5 kroków do lepszego słyszenia:

KROK 1

————————-

AKCEPTACJA

Cieszymy się, że dołączyli Państwo do grona osób, które zdają sobie sprawę ze swoich trudności słuchowych. Pierwszy krok do lepszego słyszenia, czyli akceptacja własnego stanu zdrowia i chęć zaopatrzenia się w pomoce słuchowe, jest już za Państwem. Teraz najważniejsze, by osiągnąć jak największe korzyści, poprzez właściwe użytkowanie i doskonalenie słyszenia w oparciu o zastosowane pomoce słuchowe.

Na podstawie badania audiometrycznego, tzw. badania słuchu, Specjalista Protetyk Słuchu jest w stanie określić różnice w słyszeniu, ich charakter i przyczyny a także zaproponować rozwiązanie słuchowe. Jeśli Państwa niedosłuch został określony jako trwały, wynikający z nieodwracalnych uszkodzeń na drodze słuchowej, to pomoc słuchowa w takim przypadku jest nieodzowna.

Najczęściej osoby z trudnościami słuchowymi, które nie chcą się z nimi pogodzić twierdzą, że:
• Dobrze słyszę, to inni mamroczą, nie mówią wyraźnie.
• Mam kłopoty ze słyszeniem tylko w hałaśliwych miejscach… Będę takich sytuacji unikać i będzie dobrze.
• Z czasem mój słuch się poprawi.
• Słyszę to, co mam słyszeć, tylko częściej proszę o powtórzenie. Dobrze daję sobie radę, tylko muszę trochę bardziej się koncentrować.
• Naprawdę nie jest jeszcze tak źle, żeby potrzebne mi były pomoce słuchowe. Pomoce słuchowe nie pasują do mojego wyobrażenia o samym sobie.

Wiele osób próbuje ukryć niedosłuch, ale symptomy są często tak wyraźne, że takie działania są z góry skazane na niepowodzenie np.: nieadekwatne odpowiadanie na pytania, przekręcanie słów: „dama” i „tama”, „wrak” i „frak”, „parka” i „tarka”, tzw. nastawianie ucha, czyli przekręcanie głowy lub nakierowywanie dłonią małżowiny ucha w kierunku rozmówcy.

Wyparcie i ukrywanie trudności w słyszeniu oraz niepodejmowanie kroków w celu ich rozwiązania mogą prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji psychologicznych i społecznych takich, jak obniżenie samooceny, niechęć do kontaktów z otoczeniem a w konsekwencji do izolacji, a nawet wykluczenia z życia społecznego. Mówimy, że niedosłuch nie boli fizycznie, ale społecznie. Początkowe trudności w komunikowaniu się prowadzą do licznych nieporozumień z czasem urastających do rangi konfliktów, rodzą frustracje i wywołują depresję. Niedosłuch może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, więc nie warto ukrywać tego problemu, ale skutecznie przeciwdziałać jego konsekwencjom.

Pierwszy krok na drodze do pokonania problemu z komunikacją to przyznanie wobec samego siebie i swoich najbliższych, że:
• moje trudności w słyszeniu mają trwały charakter i są spowodowane nieodwracalnymi uszkodzeniami w układzie słuchowym,
• moje trudności w słyszeniu wpływają negatywnie na jakość i komfort mojego życia,
• w przypadku osłabienia słyszenia będącego powodem procesu starzenia, leki i suplementy diety mogą wspomóc, ale nie przywrócą mi poprzedniego stanu słyszenia,
• moje otoczenie, moi najbliżsi, przyjaciele, czy współpracownicy wiedzą o moich trudnościach słuchowych.


KROK 2

————————-

POZYTYWNE NASTAWIENIE

Oto 5 postaw, które pomogą Państwu osiągnąć sukces:
• Pozytywne nastawienie,
• Chęć uczenia się,
• Cierpliwość w adaptacji dźwięków otoczenia,
• Systematyczne, zgodne z zaleceniami Specjalisty korzystanie z pomocy słuchowej,
• Wytrwałość w ćwiczeniach słuchowych, zwłaszcza wymagających rozumienia mowy.


Aby osiągnąć oczekiwane efekty lepszego słyszenia, powinni Państwo pracować nad tym systematycznie, a więc codziennie. Słyszenia można się ponownie nauczyć. Użytkownicy pomocy słuchowych potwierdzają, że wysiłek, jaki włożyli w naukę oraz czas poświęcony na ćwiczenia zaowocowały lepszym słyszeniem. Państwa wytrwałość w procesie polepszenia słyszenia powinna być konsekwencją wewnętrznej chęci, motywacji poprawy swojej sytuacji, czyli zrobienia czegoś wyłącznie dla siebie, a nie zobowiązania podjętego pod wpływem bliskich, czyli współmałżonka, syna, czy córki. My, Specjaliści, także nie możemy zobowiązać się do tego za Państwa. Jedynie Państwo możecie tego dokonać.


KROK 3

————————-

CHĘĆ POZNANIA

Jaki typ niedosłuchu został u mnie zdiagnozowany?

Rodzaje niedosłuchów:
1. Niedosłuch Przewodzeniowy:
• spowodowany niewłaściwym przewodzeniem dźwięku z ucha zewnętrznego i/lub środkowego do ucha wewnętrznego.

2. Niedosłuch Odbiorczy:
• ucho wewnętrzne, popularnie zwane ślimakiem, wykazuje uszkodzenia, które nie pozwalają na przekazywanie dźwięku do nerwu słuchowego i do obszarów kory mózgowej odpowiedzialnych za słyszenie. Spowodowane jest to między innymi tym, że komórki rzęsate w ślimaku uległy uszkodzeniu w wyniku procesu starzenia, negatywnego wpływu hałasu lub leków i nie reagują już na dźwięki we właściwy sposób, nie przekazują ich do wyższych partii słuchowych. Uszkodzenia drogi słuchowej powyżej ślimaka, tzw. pozaślimakowe, powodują ubytki centralne.

3. Niedosłuch Mieszany:
• to połączenie niedosłuchu przewodzeniowego i odbiorczego.

Niedosłuch stopniowo pogłębia się. Mózg powoli pozbawiany stymulacji dźwiękowej „zapomina” jak słyszeć i interpretować niektóre dźwięki, stąd też z każdym dniem coraz trudniejsze staje się odbudowanie szlaków słuchowych. Kiedy po raz pierwszy zaczniecie Państwo korzystać z pomocy słuchowych mózg będzie „zaskoczony” odbiorem sygnałów, których od jakiegoś czasu nie rejestrował.

Do momentu kiedy mózg „nie przyzwyczai” się do tych dźwięków będziecie Państwo odnosić wrażenie, że:
• niektóre z nich brzmią mało znajomo, a nawet dziwnie…
• głosy najbliższych brzmią inaczej,
• mój własny głos jest zbyt głośny,
• dźwięki otocznia są dość hałaśliwe,
• o ile nie jestem w cichym pomieszczeniu, rozpraszają mnie wszelkie ciche dźwięki, które były dotychczas dla mnie niesłyszalne.

Czy ten stan poprawi się z upływem czasu ?

Ponieważ od dłuższego czasu nie słyszycie Państwo dźwięków na ich naturalnym poziomie, noszenie pomocy słuchowych przypominać będzie przeprowadzkę do nowego domu. Z początku, dźwięki nagłośnione przez pomoce słuchowe będą brzmiały metalicznie, sztucznie i nienaturalnie. Powodem tego jest fakt, że słyszycie Państwo dźwięki o wysokiej częstotliwości, w tym również dźwięki mowy (np.: /s/, /f/, /k/, itp.), których przedtem w ogóle nie rejestrowaliście albo słyszeliście je inaczej przez całe lata.
Ta nienaturalna jakość dźwięku w rzeczywistości poprawi zdolność rozumienia mowy, ale tylko jeśli okażą Państwo cierpliwość wobec nowych pomocy słuchowych i będziecie je nosić tak długo, jak potrzebuje tego mózg by się do nich przyzwyczaić. Słyszenie i rozumienie to nie tylko kwestia organu słuchu. Słyszenie to złożona funkcja. Wymaga ona współpracy mózgu i pozostałych zmysłów.

Od wczesnego dzieciństwa dźwięki mowy oraz otaczającego nas świata tak, jak i jego obrazy, przekazywane są do mózgu, gdzie zostają powiązane ze sobą w skojarzenia słuchowo-wizualne. Informacje te przechowywane są w pamięci i stają się Państwa „słownikiem wzrokowo-słuchowym.” Gdy pojawia się ubytek słuchu, odpowiedzialna za słyszenie, rozumienie słów i interpretację dźwięków część mózgu, która teraz nie odbiera sygnałów z ucha “zgłasza się na ochotnika” do innych zadań. Po okresie niesłyszenia, mózg potrzebować będzie czasu, żeby oswoić się z długo niesłyszanymi dźwiękami, zwłaszcza dźwiękami o wysokiej częstotliwości oraz dźwiękami mowy. To najtrudniejszy okres dla każdego, kto zaczyna korzystać z pomocy słuchowych. Przez pierwsze pięć do sześciu tygodni mózg będzie wykorzystywał nowe informacje dźwiękowe i stopniowo zacznie je przetwarzać.

Zdolność do natychmiastowego skojarzenia zależy od wielokrotnego słyszenia danego słowa. Jeśli nie słyszeli Państwo jakiegoś słowa przez długi okres, powstaje trudność w kojarzeniu dźwięku z jego znaczeniem. „Dezorientacja słuchowa” powodowana jest przez zalew dźwięków, hałasów i głosów, które nagle, po tym jak nie były słyszane przez lata, wdzierają się do Państwa świadomości.

Dźwięki te, słyszane codziennie dzięki pomocom słuchowym, staną się ponownie częścią Państwa podświadomości.


KROK 4

————————-

REALISTYCZNE OCZEKIWANIA

Niezależnie od tego, czy utrata słuchu nastąpiła nagle czy stopniowo trzeba być świadomym, że słyszenie wsparte pomocą słuchową mimo wszystko nie będzie tak dobre, jak kiedyś. Jednakże pomoc słuchowa pozwoli powrócić do codziennych aktywności i robienia tego, co lubicie.

Odczujecie Państwo znaczną poprawę w słyszeniu, co zapewni spokój i równowagę w życiu. Rezygnacja z pomocy słuchowych to rezygnacja z komfortu życia i prawidłowego funkcjonowania społecznego. To szereg ograniczeń będących wyrazem niepełnosprawności.

Najważniejsze to nie zniechęcać się. Należy skupić całą swoją uwagę na ćwiczeniach, które przyspieszą poprawę słyszenia i rozumienia. Najlepszym potwierdzeniem wysiłków włożonych w trening słuchowy i zarazem największą nagrodą dla Państwa będzie przeprowadzenie badania słuchu z udziałem oraz bez udziału pomocy słuchowych i porównanie wyników. Takie badania Specjalista Protetyk Słuchu wykonuje po zakończeniu pierwszych etapów treningu słuchowego tak, aby w sposób systematyczny monitorować proces rehabilitacji i móc wprowadzać konieczne zmiany w dopasowaniu.

Obudowy pomocy słuchowych czasami muszą być zmodyfikowane w celu lepszego dopasowania. Jeżeli obudowa uwiera lub wysuwa się z ucha, nie należy zwlekać i jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą. Na pewno uda się temu skutecznie zaradzić.

Na przestrzeni kilku tygodni mózg stopniowo zacznie przyzwyczajać się do właściwych prawidłowemu słyszeniu poziomów. Być może będą konieczne zmiany w ustawieniach pomocy słuchowych.

Oprócz efektu „metaliczności”, który tak naprawdę jest dźwięcznym brzmieniem zapewniającym poprawę np. rozumienie mowy, początkowo własny głos może się Państwu wydawać dziwny. Niektórzy Klienci twierdzą, że na początku ich głos brzmi zbyt głośno, jakby „byli w studni” lub jak odtwarzany z taśmy magnetofonowej. Z czasem to odczucie minie a własny głos będzie brzmiał naturalnie. Hałas otoczenia jest również normalny. Nie należy zaprzestawać używania pomocy słuchowych tylko dlatego, że dźwięki otoczenia wydają się zbyt głośne. Lepsze słyszenie będzie wymagało przyzwyczajenia się do paru niewygód.

Zakupienie pomocy słuchowych nie przynosi natychmiastowej satysfakcji. Proces nabywania umiejętności korzystania z pomocy słuchowych wymaga zwykle od sześciu tygodni do sześciu miesięcy.


KROK 5

————————-

CIERPLIWOŚĆ

Aby przyzwyczaić się do pomocy słuchowych i odnieść sukces należy przestrzegać określonych zasad. Przede wszystkim: praktyka czyni mistrza! Pomoc słuchowa jest inwestycją w komfort i podniesienie jakości Państwa życia. Okres adaptacji wymaga czasu i dyscypliny, ale zwykle zaczyna procentować w ciągu 45 dni. Poświęcenie dostatecznego czasu na to, by mózg ponownie przyzwyczaił się do słyszenia dźwięków, których już od dawna nie słyszeliście Państwo i „przypomniał” sobie jak interpretować te dźwięki, gwarantuje pozbycie raz na zawsze trosk wywołanych niedosłuchem.

Najpierw zachęcamy nowych użytkowników do tego, by korzystali z pomocy słuchowych w domu, stopniowo zwiększając liczbę godzin. W późniejszym etapie włączamy nowe środowiska słuchowe, aby ostatecznie używać pomocy słuchowych codziennie, przez cały dzień.

Po pierwszych dwóch tygodniach korzystania z pomocy słuchowych powinniście Państwo próbować zakładać je natychmiast po przebudzeniu a zdejmować tylko tuż przed snem. Błędem jest używanie pomocy tylko poza domem, w towarzystwie, czy w czasie oglądania TV, bo wtedy mózg będzie zdezorientowany nieznajomymi dźwiękami, nie będzie ich prawidłowo przetwarzać, co przysporzy Państwu niepotrzebnego stresu i frustracji. Dlatego też, warto systematycznie używać pomocy słuchowych i stopniowo przyzwyczajać się, dając szansę na zaznajomienie się ze wszystkimi dźwiękami.

Jeśli przyzwyczaicie się Państwo do pomocy słuchowych, a korzystanie z nich wejdzie w nawyk, mózg nauczy się prawidłowo odróżniać i interpretować dźwięki otoczenia.

Na początku, jeśli słuchanie staje się męczące, warto robić sobie krótkie przerwy. Zdjąć, wyłączyć i odłożyć do pudełka pomoc słuchową. Ważne jednak, by po krótkim relaksie zaraz wykorzystać ponownie pomoc słuchową.

Przewiń na górę